Tuesday, September 15, 2009

LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR


Terdapat ENAM langkah yang telah dikenalpasti dapat mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar iaitu:
1. PENGHUTANAN SEMULA ( POKOK YANG TELAH DITEBANG PERLU DITANAM SEMULA AGAR BUMI YANG HIJAU DAPAT DIKEKALKAN. KAWASAN YANG PERLU DIBERI PERHATIAN IALAH DI PUSAT BANDAR, TAMAN REKREASI, TEPI-TEPI JALAN UTAMA DAN DIKAWASAN PERUMAHAN)
2. KEMPEN ( BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KESEDARAN KEPADA MASYARAKAT AGAR MEREKA SEDAR BETAPA PENTINGNYA MENJAGA ALAM SEKITAR)
3. PENDIDIKAN ALAM SEKITAR ( BERTUJUAN UNTUK MENDIDIK MASYARAKAT BAGI SAMA-SAMA MENYOKONG USAHA KERAJAAN DALAM MELESTARIKAN ALAM SEKITAR )
4. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN( BERTUJUAN UNTUK MENGHASILKAN TEKNOLOGI YANG DAPAT MENGURANGKAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR)
5. PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG( DIADAKAN SUPAYA DAPAT MENGAWAL PERBUATAN MANUSIA YANG BOLEH MENYEBABKAN PENCEMARAN BERLAKU DI MUKA BUMI INI)
6. KITAR SEMULA(TIN ALUMINIUM, PLASTIK, BOTOL KACA DAN KERTAS boleh dikitar semula. Hal ini dapat MENGURANGKAN PENCEMARAN DI SAMPING DAPAT MENJIMATKAN PENGGUNAAN TENAGA)
7. PENGGUNAAN SUMBER TENAGA MESRA ALAM SEPERTI TENAGA SURIA DAN TENAGA BIOMAS

1 comment: